Ledarskap

Innebandy Ledarskap, Coachning och ”Mental Träning”

Att vara innebandycoach eller innebandytränare ställer stora krav på ledarskap, utöver de tekniska och taktiska innebandy kunskaperna. Att vara idrottsledare / innebandytränare ställer även krav på den mentala biten, hos dig själv och dina spelare, för att ditt innebandylag skall prestera maximalt under innebandyträningen eller matchen och under hela säsongen.

Hur skall du kommunicera och agera för att hjälpa dina innebandyspelare? Hur kan du
enklare förstå deras beteende och agerande under kritiska situationer i innebandymatchen och hjälpa dem att prestera bättre? Det här ledarskapmaterialet, är framtaget för att ge dig svar på ovanstående frågor, på ett lättsamt och roligt sätt… Jag har kombinerat några ledarskapsmodeller till ett “egen” ledningsmodell och även kopplat ledarskapsmodellen och exemplen i boken till den karismatiske / älskade eller hatade José Mourinho.

Jag har skrivit det här materialet med “fotbolls glasögonen” på, men samma ledarskapsprinciper, metoder och verktyg fungerar för en innebandytränare, det handlar om ledarskap, motivation, riktning och kommunikation och då är ledarskapsprinciperna och metoderna universella oavsett om man leder ett innebandylag eller jobbar som en ledare på ett företag.

Det här materialet finns dock enbart på engelska (åtminstone för tillfället). Men om det inte är något problem för dig, kan jag garantera att du hittar något som stärker ditt ledarskap och därmed också ditt innebandylag.

Är det möjligt att förutspå om ett innebandylag eller en innebandytränare kommer att vara framgångsrik?

Jag säger att det är möjligt och att tur eller lycka inte har någonting med det att göra. I den här eBoken/Boken förklarar jag de olika ledarskapsblocken som du skall säkerställa för att vara framgångsrik i ditt innebandy ledarskap och med ditt innebandylag.

Ledarskapsmodellen som du hittar i materialet, kan användas för att bygga upp allting från början eller för att analysera var du är med ditt innebandylag för tillfället, styrkor, svagheter och vilka delar du behöver stärka upp, jobba vidare med eller utveckla. Även om boken beskriver ledarskap i fotboll, är den lika användbar för en innebandytränare. Den fungerar till och med för ledarskap i jobbet / arbetet / företaget. Du hittar antagligen bara nya och nyttiga infallsvinklar till ledarskapet! Ledarskapsprinciperna är universella och de fungerar inom idrott och företag!

Innebandy ledarskap ledning coachning

275 sidor ledarskap – Innehåll (eBoken och innehållet är på engelska)

En önskan från pappa 4
Ledarskapets grundstenar 9
Ledarskapsutveckling / Självutveckling 69
Ledarskapsmodellen – Introduktion 96
– Energi / Motivation 113
– Riktning / Mål och målsättning136
– Samarbete / Teamarbete 163
– Resultat 228
– Feedback / Återkoppling 232
José Mourinho fotbollsträning och träningsfilosofi – Mourinho Koden 252
Summering av ledarskapsmodeller, metoder, exempel, nyckelmeningar och ord 259
Tack / Slut 276

PayPal – Pris eBok 189 kr (Football Leadership – Mourinho & Waterboy)
Leave a Reply